3. místo za nejnižší produkci směsného odpadu v kategorii obcí od 1001 do 5000 obyvatel v Plzeňském kraji.