Odvolání OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení Plzeňského kraje č. 4/2011 ze dne 11. 5. 2011, uveřejněném v č. 5/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen nařízení),

odvolávám

období nepříznivých klimatických podmínek jako dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

Čl. 1

Doba trvání

Období nepříznivých klimatických podmínek, které je ve smyslu ust. § 3 písm. d) nařízení dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, vyhlášené od 1. srpna 2013 odvolávám k 8. srpnu 2013.

Čl. 2

Vymezení území

Období nepříznivých klimatických podmínek jako dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se odvolává pro celé území Plzeňského kraje.

 

Čl. 3

Preventivní opatření

Odvolávají se veškerá stanovená preventivní opatření.

Čl. 4
Důvod zrušení

Pominulo déletrvající období mimořádného sucha, ve kterém vzniká zvýšené nebezpečí vzniku požáru v přírodním prostředí.

Období nepříznivých klimatických podmínek jako doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašováno a odvoláváno na základě žádosti Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

 

V Plzni dne 8. srpna 2013

 

Milan Chovanec

hejtman

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí