Mapový server

Z důvodu poškozené (zarostlé) kanalizace bylo nutné pokácet dva stromy.