Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství
se sídlem ve Štěnovicích, Čižická 133
IČ 663 65 457
Kontakt: účetní 377 916 205 e-mail: uctarna@odpadyplzenjih.cz www.odpadyplzenjih.cz Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.; 275 123 464/0600
OZNÁMENÍ
S odvoláním na nový zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a novelu zákona č. 250/2000 Sb. v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti informujeme o zveřejnění těchto dokumentů Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství:
 Rozpočet na rok 2016
 Rozpočtový výhled 2015 – 2019
 Závěrečný účet za rok 2015
 Rozpočtová opatření za rok 2016
 Rozpočtové provizorium 2017
Odkaz na zveřejnění v elektronické podobě: http://www.odpadyplzenjih.cz/uredni-deska/
Odkaz na uložení v listinné podobě: kancelář OÚ Útušice, Útušice 59, 332 09 Štěnovice, pondělí a středa 15.00 – 18.00 h
Haišmanová Ludmila
účetní

č.j. 3 17 Žádost o zveřejnění – rozpočtová pravidla

FIN-Příloha č. 1

Oznámení-k vyvěšení na ÚD

Příloha

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové provizorium 2017

Rozpočtový výhled svazku

Rozvaha-příloha č. 2

Schválený rozpočet na rok 2016

Závěrečný účet svazku za rok 2015

Výkaz zisku a ztráty

Zpráva auditora-příloha č. 3

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí