OBEC NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupena starostou panem Lukášem Karkošem

 

———————————————————————————————————————–

 

 

 

OZNAMUJE

 

 

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění,

záměr obce Nezvěstice

 

 

 

prodat

 

 

část pozemku  parc.č. 152/56 v k.ú. Nezvěstic o výměře 485 m2. Předmětný pozemek je veden v katastru nemovitostí v k.ú. Nezvěstic, obci Nezvěstice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský  kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město. 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky do 25.6.2021,

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice

 

 

 

Vyvěšeno dne 11.6.2021

 

 

Sejmuto dne 29.6.2021

 

 

 

          Lukáš Karkoš

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí