OBEC NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupena starostou panem Lukášem Karkošem

 ————————————————————————————————————

    OZNAMUJE

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění, záměr obce Nezvěstice

SMĚNU POZEMKŮ

V souvislosti s plánovanou stavbou ,,Projekt I/19 Nezvěstice – průtah“, který má být realizován mimo jiné na části pozemku parc.č.852 v obci a k.ú.Nezvěstice.

Směna části pozemku parc.č. 816 o celkové výměře 6996 m2 v obci a k.ú. Nezvěstice ve vlastnictví Obce Nezvěstice a to v rozsahu cca 1.000 m2 za část pozemku parc. č. 852 o celkové výměře 6547 m2 v obci a k.ú. Nezvěstice, a to v rozsahu cca 1.000 m2.

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit do 25.4.2021.

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

Lukáš Karkoš

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí