OBEC NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupena starostou panem Lukášem Karkošem

 

———————————————————————————————————————–

 

OZNAMUJE

 

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění,

záměr obce Nezvěstice

 

 

pronajmout

 

část pozemku parc.č. 728 v k.ú. Nezvěstice (ostatní plocha ) o celkové výměře 990 m2 k umístění automatických zařízení k vydávání zásilek a poskytování dalších souvisejících služeb.

 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky do 29.4.2024.

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

 

 

 Lukáš Karkoš

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí