Tato přednáška je věnovaná tajemným místům v Peru a posvátným odkazům dávno zaniklých kultur. Je to unikátní povídání o šamanismu a pozůstatcích dávného velmi rozvinutého systému vědění kultury And. Co je to „pakt záchrany vědění a tajemství křišťálových lebek“? Jak vypadají archeologické monumenty a komplexy předkolumbovských civilizací, které jako dávný odkaz potomků společností sahají až do atlantsko – lemuriánských epoch? Kde se nacházejí neobvyklé artefakty a nálezy, poukazující na přítomnost vysoce vyspělých technologií, které nepasují do tradičního pojetí historie? Jak je možné, že staré kultury ovládaly vyspělé technologie, genetiku, metalurgii a stavitelství na takové úrovni, o které se nám dnes jenom zdá? Jsou nálezy deformovaných lebek z peruánského pobřeží lidské anomálie nebo se jedná o nám neznámý vývojový druh? Existoval kontakt jihoamerických civilizací s jinými národy a kontinenty dávno před příchodem Evropanů? Tolik zajímavých otázek a ještě zajímavějších odpovědí… Nabízím povídání o novém pojetí archeologických nálezů a čerpání jejich skutečného technicko – spirituálního vědomí vysoké úrovně. Na závěr přednášky se podíváme na místa pouštní kultury Moche, Paracas, Nazca, horských Chachapoyas, Chavín, Quechua-Inka, oblasti Cusca a mnohé další.

přednáší Martin Pávek | www.amazonia-spirit.comfoto Jitka Nekolová

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí