POZVÁNKA

 

na 1. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 14.12.2022 od 18.00 hodin

v areálu ZO ČSCH Nezvěstice

 

         

       Program:    

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6. Rozpočet obce Nezvěstice na rok 2023
 7. Střednědobý výhled rozpočtu obce Nezvěstice pro období 2024-2025
 8. Strategický plán rozvoje obce Nezvěstice na období 2022 – 2030
 9. Územní energetická koncepce obce
 10. Stanovení ceny vodného a stočného od 1.1.2023
 11. Změna obecně závazné vyhlášky č.2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitostí
 12. Prodej pozemku p.č.314/9 a části pozemku p. č. 314/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (komunikace č. III/1774 Olešná – průtah)
 13. CAS pro JSDHO Nezvěstice
 14. Materiály předkládané starostou
 15. Diskuze
 16. Usnesení
 17. Závěr

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí