Vážení občané,

srdečně Vás zveme na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v pondělí 17.6.2013 od 18.00 hodin v salonku restaurace Bon v Nezvěsticích.

   Program:

1.   Zahájení, schválení programu

2.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.   Volba návrhové komise

4.   Kontrola plnění usnesení

5.   Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období

6.   Rozpočtová opatření č.3/2013.

7.   Závěrečný účet (hospodaření obce) za rok 2012 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nezvěstice za rok 2012

8.   Účetní závěrka za rok 2012

9.   Návrh změny obecní hranice mezi k.ú.Nezvěstice a Šťáhlavice, Nezvěstice a Žákava

10.   Materiály předkládané starostou

11.   Diskuse

12.   Usnesení

13.   Závěr

 

dokument bude sejmut 17.6.2013 20:21

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...