Obec Nezvěstice

Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice

 

POZVÁNKA

 

na 14. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 18.8.2021 od 17.30 hodin

v zasedací místnosti OÚ Nezvěstice

 

Program: 

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  3. Volba návrhové komise
  4. Kontrola plnění usnesení
  5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
  6. Plán rozvoje sportu obce Nezvěstice 2021 – 2026
  7. Rozvoj místních sportovišť a zázemí (TJ Sokol Nezvěstice – rekonstrukce střechy sokolovny)
  8. Diskuze
  9. Usnesení
  10. Závěr

 

                                                                                                          Lukáš Karkoš

                                                                                                                starosta

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí