POZVÁNKA

na 15. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 18.10.2021 od 18.00 hodin

v  areálu ZO ČSCH Nezvěstice

 Program: 

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6. Příprava výběrového řízení na koupi nové CAS
 7. Studie parku u kostela
 8. Zrušení železničních přejezdů (Rokycany – Nezvěstice)
 9. Směna pozemků – stezka pro pěší a cyklisty ,,Nezvěstice (koupaliště) – Žákava“
 10. Návrh OZV č.1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 11. Návrh OZV č.2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 12.  Bezúplatný převod pozemku p.č. 714/1 v k.ú.Nezvěstice
 13.  Materiály předkládané starostou
 14. Diskuze
 15. Usnesení
 16. Závěr

 

                                                                                                          Lukáš Karkoš

                                                                                                                starosta

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí