POZVÁNKA

 

na 16. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 13.12.2021 od 18.00 hodin

v  areálu ZO ČSCH Nezvěstice

 Program: 

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6. Bezúplatný převod pozemku p.č. 286/4 v k.ú. Olešná u Nezvěstic
 7. Koupě pozemku p.č.1178/2 v k.ú.Nezvěstice (oddělen z pozemku p.č. 1178)
 8. Rozpočtové opatření č.5/2021
 9. Čerpání úvěru od Komerční banky, a.s. – nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO
 10. Rozpočet obce Nezvěstice na rok 2022
 11. Střednědobý výhled rozpočtu obce Nezvěstice pro období 2023-2024
 12. Stanovení ceny vodného a stočného od 1.1.2022
 13. Materiály předkládané starostou
 14. Diskuze
 15. Usnesení
 16. Závěr

 

                                                                                                          Lukáš Karkoš

                                                                                                                starosta

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí