POZVÁNKA

 

na 2. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 13.3.2023 od 18.00 hodin

v areálu ZO ČSCH Nezvěstice

 

       Program:    

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6. Rozpočtové opatření č.1/2023
 7. Změna č.3 Územního plánu Nezvěstice
 8. Rekonstrukce průtahu silnice I/19 – Nezvěstice
 9. Materiály předkládané starostou
 10. Diskuze
 11. Usnesení
 12. Závěr

 

Lukáš Karkoš

 starosta

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí