Množství všech odpadů za rok 2015 – Obec Nezvěstice

Množství komunálního odpadu

na 1 obyvatele za rok 2015 – 83,915 kg

Druh odpadu ( t ) rok 2012  2013  2014   2015
Papír a lepenka 12,871 13,4471 12,863  13,085
Sklo 15,793 18,6796 18,951  18,831
Plasty 15,412 17,018 18,369  16,701
Směsný komunální odpad 129,443 122,638 133,343  117,481
Objemný odpad 32,78 31,54 *79,60  61,07
 Textilní materiály  2,71  3,8498
* rok 2014 – cca 1/2 množství objemného odpadu – likvidace černé skládky ,,Pod Horou“

vytříděné odpadyhttp://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/kratce-o-trideni-odpadu

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí