Druh odpadu  

 Produkce  (kg/obyvatele) 

Produkce (t)

Směsný komunální odpad  82,04 120,103
Objemný odpad  46,19 67,62
Papír a lepenka  9,27 13,573
Sklo  14,36 21,035
Plasty  13,58 19,875
Kovy  0,5 0,735
Hliník                                                                              0,12 0,178
Bioodpad                         6,2 9
Odpady z lesnictví                                                               3,9 5,72
Textilní materiály               1,85 2,712
Nebezpečné odpady  1,3 1,889
Pneumatiky                             1,9 2,748
Celkem                           181,21 265,188

Počet obyvatel k 31.12.2017……….1464

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí