Druh odpadu   Produkce  (kg/obyvatele)  Produkce (t)
Směsný komunální odpad  84,14 123,2689
Objemný odpad  22,77 33,35
Papír a lepenka  10,2 14,9419
Sklo  10,27 15,0483
Plasty  15 22,018
Kovy  4,4 6,46
Textilní materiály               4,3 6,21
Nebezpečné odpady  1,38 2,032
Jedlé oleje a tuky  0,14 0,207
Pneumatiky                             0,75 1,89
Stavební a demoliční odpady 2,5 3,66
Celkem                           155,85 229,0861

Počet obyvtel k 31.12.2020 – 1465

ROČNÍ NÁKLADY NA 1 OBYVATELE ČINÍ 1 147,-Kč.

Výdaje obce na provoz obecního systému sběru odpadů za rok 2020 – 1 223 430,-Kč                                              (směs.komunální odpad, tříděný sběr, biologické odpady, nebezpečné odpady, objemné odpady, koše na veřejném prostr.).  

Výdaje na úklid veřejných prostranství – 457 446,-Kč.

VÝDAJE CELKEM   – 1 680 876,-Kč

Příjmy obce z  polatků (od občanů, rekreantů) – 858 273,-Kč

Příjmy z prodeje druhotných surovin – 85 135,-Kč

Příjmy od spol. EKO-KOM – 213 473,50 Kč

PŘÍJMY CELKEM – 1 156 881,50 Kč

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí