Druh odpadu  Produkce  (kg/obyvatele) Produkce (t)
Směsný komunální odpad 88,0000 127,8314
Objemný odpad 29,9565 43,4670
Papír a lepenka 10,0445 14,5746
Sklo 13,7855 20,0029
Plasty 12,3466 17,9150
Kovy 0,2963 0,4300
Bioodpad 6,2000 9,0000
Textilní materiály 1,9875 2,8840
Stavební materiál 14,1144 20,4800
Nebezpečné odpady 3,2102 4,6580
Celkem 179,9415 261,2429

Počet obyvatel k 31.12.2015  – 1451

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí