Druh odpadu    Produkce  (kg/obyvatele)  Produkce (t)
Směsný komunální odpad  85,5 123,949
Objemný odpad  21,35 30,94
Papír a lepenka  9 13,0911
Sklo  13,25 19,2015
Plasty  14,5 20,965
Kovy  0,2 0,31
Textilní materiály               2,9 4,269
Nebezpečné odpady  1,1 1,554
Pneumatiky                             1,1 1,63
Celkem                           148,9  kg
215,9096  t

Počet obyvatel k31.12.2018  – 1449

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí