RO bere na vědomí:

1)      Informace o stavu žádosti obce Nezvěstice o příspěvek na potřeby JSDHO od Plzeňského kraje – neposkytnuto (protipovodňové pytle a plničky).

2)      Podání žádosti obce o finanční podporu z prostředků státního rozpočtu pro jednotku SDH obce v celkové výši 31 676,-Kč (úhrada nákladů za zásahy mimo územní obvod, příspěvek na odbornou přípravu, příspěvek na věcné vybavení – protopiv.pytle a plničky).

 

RO schvaluje:

1)   Smlouvy o pronájmu nebytových prostor na zdravotním středisku od 1.7.2014 do 30.6.2015 – pí.Zoja Zoubková (masáže) – nájem 3215,-Kč/rok, pí.Jana Marvalová (masáže, pedikúra) – nájem 3215,-Kč/rok, Bc.Dana Vanešová  (masáže, rekondiční a regenerační služby) – nájem 4820,-Kč/rok, pí.Martina Faitová (fyzioterapie) – nájem 6420,-Kč/rok, pí.Eva Kodalíková (masáže) – nájem 1610,-Kč/rok,

2)   Podání žádosti obce o dotaci ve výši 173 000,-Kč od Plzeňského kraje na Havarijní stavy 

      a naléhavé potřeby obcí PK  na ,,Opravu protipovodňového příkopu“ (propustek u ČD).

 

RO ukládá :

 

I.místostarostce:

1) Podat žádost o dotaci na ,,Opravu protipovodňového příkopu“ do 30.6.2014.

 

Usnesení schváleno : 

Pro  4 hlasů  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá, Ing.Jan Hrdina, Miloslav Nekola

Proti   0   hlasů

Zdržel se  0  hlasů

Omluven: – Bohumil Jůzl

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí