2024 PLAKÁT NO

Sběr odpadu proběhne: ve středu 22.5.2024

na sběrném místě: za restaurací BON od 10:00 do 18:00 hod.

     Žádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště po termínu sběru.

 • Barvy, lepidla, pryskyřice
 • Motorové, převodové oleje
 • Chemikálie a rozpouštědla ( přebírané pouze v originálním obalu, řádně uzavřené a označené „identifikovatelného původu a charakteru“ )
 • Filtrační mat. znečištěné neb. látkami
 • Obaly znečištěné neb. látkami
 • Televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad
 • Zářivky, výbojky
 • Elektrické baterie, autobaterie
 • Suché galvanické články – monočlánky
 • NE pneumatiky – lze bezplatně odevzdat v autoservisu, pneuservisu či jiném místě prodeje pneumatik bez ohledu na to, kde jste předtím danou pneumatiku koupili
 • NE vyřazené léky – lze odevzdat v každé lékárně
 • NE malířské barvy, tmely, atd…) – nejsou to nebezpečné odpady, ale komunální odpad

Ostatní odpad jako je azbest, eternit, stavební materiál

a objemný odpad nebudou vybírány.

Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí

Obec Nezvěstice.

Nebude přijímán odpad vznikající v souvislosti 

s podnikatelskou činností občanů.

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí