Kdy:  18.5.2013 (sobota) a  19.5.2013 (neděle)

 Odpad můžete ukládat odděleně na určené místo

 Sběrné místo:  NEZVĚSTICE  – ZA RESTAURACÍ bon

Odpad odkládejte na určené místo od 18.5.2013 a ne dříve, aby nedocházelo k poškozování ze strany problémových skupin občanů.  Vyřazená elektrická a elektronická zařízení odevzdávejte na sběrné místo v pokud možno kompletním stavu.

 Odpad neukládejte na stanoviště po termínu svozu.

                                                                                          

Přijímány budou následující druhy odpadů :

–        Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev

–        Zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky

–        Lednice, sporáky, bojlery

–        Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní

–        Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách

–        Brzdové a nemrznoucí kapaliny

–        Zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie

–        Pneumatiky – osobní bez disků

–        Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků

 

Další informace poskytne váš obecní úřad nebo pracovníci ZKS a.s. na telefonním čísle 377 152 150.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí