Kalendář svozů 2022

Kalendář svozů – plasty 2022

– svozový den – středa

– svoz nádob 1 x za 14 dní – liché týdny

– svoz nádob 1 x za měsíc a plastů – kalendářní týden – 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50