Recyklační nádoba na vybité baterie je umístěna v přízemí obecního úřadu.

Baterie a akumulátory jsou součástí nebezpečných složek komunálních odpadů. Z celkového obsahu těžkých kovů v komunálním odpadu jsou baterie zodpovědné za 88 % obsahu rtuti, 10 % zinku, 67 % niklu a 85 % kadmia. Některé speciální typy baterií mohou navíc při neodborném skladování nebo přepravě způsobit vážné škody na lidském zdraví a majetku. Recyklací látek obsažených v bateriích však můžeme dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí