Neodkládejte do kontejnerů na tříděný odpad ani okolo nich nic, co tam nepatří!!!

Odpady ukládejte pouze do kontejnerů!!!

Do zelených nádob na jedlé oleje a tuky nepatří sklo, plasty ani komunální odpad!!!

Rozložte papírové krabice a kartony před jejich vhozením do kontejneru!!!

Svozová firma nevyveze nezabalený a mokrý textil, který se válí kolem kontejneru!!!

Nedodržováním těchto základních pravidel dochází ke zbytečnému vynakládání financí z rozpočtu obce, které by šlo jistě využít smysluplněji!!!

Jistě nejen my na úřadu jsme nespokojeni s nepořádkem, který se u kontejnerů často vyskytuje.

Chtěli bychom apelovat na vás všechny, abyste více využívali všechna tzv. hnízda (tj. místa s rozmístěnými kontejnery na tříděný odpad). Mnoho z vás odpady nevynáší, ale vyváží. Jistě není velký problém zamířit autem jinam než k nejbližší naplněné popelnici.

Občas si někdo plete sběrné kontejnery na tříděný odpad se skládkou.

Je nám jasné, že nedělají nepořádek pouze místní, ale i ti co projíždějí. Oni si problém bezohledně vyřeší a někdo to po nich uklidí. Svozové firmy to nebudou.

Nepořádek musí uklidit obec a to stojí peníze.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí