Obecní úřad Nezvěstice vyzývá majitele psů a osoby, které mají psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem, aby důsledně dodržovali Obecně závaznou vyhlášku č.2/2010 upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. V poslední době dochází k porušování této vyhlášky a to zejména v extravilánu obce (cyklotrasy směrem na obec Žákavou a Šťáhlavice a přilehlé louky). Pohyb psů na veřejném prostranství je možný pouze na vodítku!!! Zvlášť nebezpečná situace vzniká při potkávání dvou a více psů. Nikdo nezaručí klidnou reakci zvířat, a napadení i lidí je velmi pravděpodobné. Volné pobíhání psů pod neustálým dohledem a bez vodítka a náhubku je možné v obci pouze ve 4 lokalitách. Jsou to, část louky při soutoku Olešenského potoka a řeky Úslavy (pozemek PK č.1185), část louky naproti parkoviště u koupaliště (pozemek PK č.1174), prostranství proti rampě u nádraží nad tratí u starého drážního vodojemu (pozemek KN č.278/138) a parcela nad posledními chatami na Husáku (pozemek KN č.272/9 v k.ú.Olešná u Nezvěstic).

Ještě jednou vyzýváme všechny k dodržování této vyhlášky.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí