ZO bere na vědomí:

 

1)      Zprávu o činnosti RO za období od  16.9.2013 do 16.12.2013.

 

2)      Informace o kriminalitě a výsledcích kontrol na území obce Nezvěstice během roku 2013 – Policie ČR (Městské ředitelství policie Plzeň, obvodní oddělení Plzeň 2 –  npor.Ing.Bc.Martin Černý, územní odbor pro vnější službu – plk. Ing. Bc. Petr Nováček). Informace o možnostech spolupráce s Policií a o prevenci kriminality. Od 1.1.2014 zavedení mobilního čísla pro občany s přímým spojením na policisty Obvodního oddělení Plzeň 2 (Slovany-Plzeň-venkov).

3)      Dle projektu stavby,,Víceúčelový areál s in.line oválem“ pokácení 50 ks topolů (obvodová zeleň po hranici pozemku a dalších náletových dřevin ) a novou výsadbu větších stromů na stadionu. Posudek Ing.J.Janouška odborného lesního hospodáře.

 

4)      Informace starosty o plnění harmonogramu prací na akci ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV“.

 

5)      Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (přeložka silnice I/19 – schválený koridor, zdvojkolejnění trati ČD – Plzeň – Č.Budějovice, zdvojení el. vedení 400kV Kočín- Přeštice,…) – bez připomínek.

 

 

ZO schvaluje:

1)      Program 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce.

 

2)   Ověřovatele zápisu: p.M.Nekolu a p.B.Jůzla. Zapisovatelku pí.Petru Tupou.

3)   Návrhovou komisi ve složení :
předseda: Mgr.R.Huňáček

člen: Ing.P.Boukal

   4)   Rozpočtová opatření č.10/2013 :

            celkový stav příjmů: 40 974 843,40 Kč,  celkový stav výdajů:   42 141 071,40 Kč.

(Příloha č.1 tohoto usnesení)

5) Rozpočet obce Nezvěstice na rok 2014 (schodkový) s příjmy 22 618 563,00 Kč a výdaji  rozpočtu 53 842 180,00 Kč.

(Příloha č.2 tohoto usnesení)

 

6) Uzavřít smlouvu s Energií pod kontrolou, obecně prospěšnou společností ohledně správy  odběrných míst (elektřina,zemní plyn) v majetku obce.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí