RO bere na vědomí:

1)      Posunutí odjezdů autobusů noční linky z Plzně.

2)      Dokončení zpracování základních údajů pro MŠMT (přístavba, nástavna budov ZŠ). Příloha usnesení: čestná prohlášení č.6, 7, 8, 9.

3)      Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ (zpráva byla předána zadavateli 25.8.2014).

– hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít Smlouvu s uchazečem Sdružení Nezvěstice – Stavmonta – Berdych.

 

 

RO schvaluje:

1)      Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy s uchazečem, který se umístil na 1.místě: Sdružení Nezvěstice – Stavmonta – Berdych, správce sdružení: Stavmonta spol.s.r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň, IČ 40525007, společník sdružení: Berdych plus spol. s.r.o., Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany, IČ 26373611.

Přloha usnesení: č.1) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.

                           č.2)  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

2)  Smlouvu č.IE-12-0005160/VB1 s ČEZ Distribuce, a.s. a Smlouvu č.IE-12-

     0005160/VB26e (rušení vzdušného el. vedení) a pověřuje starostu obce uzavřením

     těchto smluv.

3)  Slavnostní otevření ,,Víceúčelového areálu s in-line oválem“ v úterý 9.9.2014 za účasti 

     hejtmana PK.

 

 

RO ukládá :

 

I.starostovi:

1) Podání základních údajů (nástavba a přístavba ZŠ) na MŠMT (fond Rozvoje výukových 

     kapacit MŠ a ZŠ) do 29.8.2014.

2)      Zajistit slavnostní otevření ,,Víceúčelového areálu s in-line oválem“.

3)      Podat doplňující údaje k projektu ,,Víceúčelového areálu s in-line oválem“ na Regionální radu regionu soudržnosti Jihozápad v Plzni do 26.8.2014.

 

Usnesení schváleno : 

Pro  4 hlasů  – Lukáš Karkoš, Ing.Jan Hrdina, Bohumil Jůzl, Miloslav Nekola

Proti   0   hlasů

Zdržel se  0  hlasů

Omluven: Petra Tupá

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí