Usnesení RO č.11/2.5.2011

RO bere na vědomí :
1)      Rozhodnutí Ministerstva kultury, Odd. literatury a knihoven o přidělení dotace ve výši 21 000,-Kč pro Obec Nezvěstice na projekt ,,Automatizace knihovny“.
2)      Petici občanů za navrácení provozní doby místní posilovny.
3)      Usnesení Okresního soudu Plzeň-jih o nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací  při OÚ Nezvěstice ve výměře 300 hodin, odsouzený p………………..
4)      Protokol o výsledku kontroly KÚ PK, Odborem kontroly, dozoru a stížností  ze dne 24.2.2011.
5)      Stanovy Svazku okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství a informaci z valné hromady.
6)      Svoz nebezpečných odpadů dne 25.5.2011.
7)      Zápis ze základního šetření k obnově lesních hospodářských plánů na období 2012 – 2021 konaného dne 27.4.2011. Informace z jednání odborníků o obnově lesních hospodářských plánů okolních obcí konaného dne 27.4.11 na OÚ Nezvěstice.
8)      Instalaci nového ping-pongového stolu v areálu koupaliště.
9)      Informaci o jednání s firmou Bártek o možnostech bezplatného zapůjčení rychlostních panelů k instalaci na silnici I/19.

RO schvaluje:
1)     Pronájem  bytu č.13 v DKS Nezvěstice pí………………….. od 1.5.2011 dle pořádníku na přidělení bytu.
2)     Žádost TJ Sokol Nezvěstice o dotaci pro rok 2011 ve výši 65 000,-Kč.
3)  Po osobním jednání RO s p……………. podpis Smlouvy o pronájmu koupaliště.
4)  Pronájem nebytových prostor v Nezvěsticích č.p.277 o výměře 12 m2 od 1.5.2011 za 615,-Kč/měsíc pí……………………. (nehtová modeláž).
5)  Otevírací dobu Fitness centra v tělocvične  od 2.5.2011:  pondělí, středa, pátek 17,30 –  20,30 hodin. Ceník  – permanentka 10 vstupů 450,-Kč, 20 vstupů 800,-Kč.

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1)      Odpovědět na petici občanů do 18.5.2011.

II.                Místostarostce:
1)      Zajistit nápravná opatření z protokolu o výsledku kontroly KÚ PK, Odborem kontroly, dozoru a stížností  ze dne 24.2.2011.
2)   Zajistit svoz nebezpečných a objemných odpadů.

Usnesení schváleno : 4 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí