Usnesení RO č.12/18.5.2011

RO bere na vědomí :
1)      Zápis ze zasedání Kontrolního výboru dne 13.4.2011.
2)      Zápis a Usnesení Svazku obcí okresu Plzeň –jih pro odpadové hospodářství konaného dne 28.4.2011.
3)      Zápis z 2. jednání Sociální komise dne 19.4.2011.
4)      Vyjádření Stavební komise obce Nezvěstice ke stavbě k RD č.p.238 v Nezvěsticích.
5)      Nabídky firem na rekonstrukci dětského brouzdaliště:
a)      K&P, Petr Kolenatý, Jiráskova 144, Holešov – celková cena díla 312 000,-Kč s DPH (laminátování)
b)      Bardia s.r.o., Praha 2 – celková cena díla cca 466 440,-Kč s DPH (laminátování)
c)      FAKOZ s.r.o., Plzeň – celková cena díla cca 260 000,-Kč s DPH (vyplastování – zmenšení bazénu o 1 m ze všech stran, dobetonování stěn nebylo naceněno)
d)      STRABAG, a.s. – cca 1 milion. Kč (informace podána po telefonu).

RO schvaluje:
1)      Zařazení žádosti p……………… a p…………….. do seznamu uchazečů na přidělení bytu v DKS Nezvěstice.
2)      Vyřazení žádosti p.J……………. z pořadníku na přidělení bytu v DKS Nezvěstice na vlastní žádost.
3)      Finanční příspěvek 4 000,-Kč na činnost na rok 2011 pro Mykologický klub Nezvěstice.
4)      Finanční příspěvek 10 000,-Kč pro Lokálka Group, o.s na uskutečnění tradičních jízd vlaků „Hamerník expres“ dne 21.5.2011.
5)      Podání žádosti z Programu rozvoje venkova na akci ,,Modernizace budovy hasičské zbrojnice Nezvěstice“. Celkové výdaje 232 512,-Kč (spoluúčast obce 101 793,-Kč).
6)  Pronájem nebytových prostor v Nezvěsticích , Olešné č.p.20 o výměře 38,96 m2 od 18.5. 2011 na dobu do 30.6.2012 za  6 710,- Kč pí.Martině Faitové, Žákava č.p. 35 (fyzioterapie).

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1)      Zajistit průběh prací na rekonstrukci brouzdaliště firmou  K&P, Petr Kolenatý.

II.                stavební techničce:
1) Vyhlásit soutěž na zpracování studie vestavby v půdních prostorách  ZŠ.

Usnesení schváleno : 5 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí