Usnesení RO č.13/1.6.2011

RO bere na vědomí :
1)      Žádost Ing………………..o napojení pozemku č. 123/5 k místnímu vodovodnímu rozvodu (Varta – cesta do mlýna).
2)      Vyjádření ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. k využití areálu kravína v Nezvěsticích v horizontu 3 -5 let (nelze očekávat zásadní změnu ve využívání areálu).
3)      Oznámení OS AKTIVIOS o provedené administrativní kontrole žádosti o dotaci na projekt ,, Modernizace budovy hasičské zbrojnice Nezvěstice“.

RO schvaluje:
1)      Dodatek č.1 ke Smlouvě o pronájmu části pozemku parcel.č. 28/2 v k.ú. Nezvěstice mezi Obcí Nezvěstice a firmou Bruml, vzduchotechnika, s.r.o.. Pronájem části pozemku č.28/2 o výměře 1200 m2 od 1.1.2011 za 12 000,-Kč/rok.
2)      Zařazení žádosti pí……………….. a pí.…………………. do seznamu uchazečů na přidělení bytu v DKS Nezvěstice.
3)      Usnesení valné hromady MiR, konané dne 12.5.2011. Uhradit poměrnou část pojistné smlouvy ve výši 1573,125 Kč/1 čekárna do 30.6.2011 (projekt Obnova autobusových čekáren v obcích Mikroregionu Radyně). Splátku hradit i v příštích pěti letech s termínem úhrady členských příspěvků obcí MiR.
4)      Pozvání vlastníků pozemků Pozemkovým úřadem v Plzni  na jednání ohledně pozemkových úprav v k.ú.Nezvěstice dne 28.6.2011 v Restauraci U Šilhánků od 16.00 hodin.
5)      Vypracování zjednodušené objemové a dispoziční studie na ZŠ a MŠ Nezvěstice za 3000,-Kč od firem:
a) VPÚ Plzeň s.r.o., Koterovská 162, Plzeň
b) Ing.Radka Milfortová, projekt.činnost v invest.výstavbě, Blovice
c) OB-STAVIN s.r.o., Klášterní 25, Plzeň
d) AVE architekt, a.s., Částkova 53, Plzeň
Firma s  vítěznou studií zpracuje projektovou dokumentaci.

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1) Zúčastnit se jednání ohledně pozemkových úprav dne 28.6.11.

II.                stavební techničce:
1) Jednat s firmou KaV Starý Plzenec o prodloužení vodovodního řadu k pozemku č.123/5 (Varta – cesta do mlýna) – cenová kalkulace.
2) Spolupracovat s firmami, které budou zpracovávat studie na ZŠ a MŠ Nezvěstice a dodat jim nezbytnou dokumentaci k vypracování.

Usnesení schváleno : 5 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí