Usnesení RO č.14/13.6.2011

RO bere na vědomí :
1)      Závěrečný účet Mikroregionu Radyně za rok 2010 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MiR za rok 2010.
2)      Informace starosty o průběhu prací na rekonstrukci brouzdaliště na koupališti.

RO schvaluje:
1)      Vyřazení žádosti pí. ………………, ……… z pořadníku na přidělení bytu v DKS Nezvěstice na vlastní žádost.
2)      Pronájem  bytu č.8 v DKS Nezvěstice – p……………………….. od 13.6.2011 dle pořádníku na přidělení bytu.
3)      Zakoupení nového serveru na OÚ Nezvěstice za cca 12 000,-Kč.
4)      Žádost o sponzorský příspěvek ve výši 1000,-Kč pro p.Milana Hulce, Lužany na vydání knihy pohádek pro děti ,,A proč 2“ (zisk z prodeje věnován psímu útulku v Plzni – Valcha).

RO ukládá :
I.                  
p.M.Nekolovi:
1) Zajistit koupi a instalaci nového serveru na OÚ.

Usnesení schváleno : 5 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí