Usnesení RO č.15/27.6.2011

RO bere na vědomí :
1)      Oznámení OS AKTIVIOS o schválení projektu ,, Modernizace budovy hasičské zbrojnice Nezvěstice“ k finanční podpoře.
2)      Usnesení č. 797/11 zastupitelstva Plzeňského kraje o poskytnutí finanční účelové dotace obci Nezvěstice ve výši 550 000,-Kč na akci ,,Rekonstrukce výtlačného potrubí do vodojemu obecního vodovodu“.
3)      Nabídky firem na rekonstrukci budovy č.p.76 (knihovna):
Firma Václav Janota, Ledce 116, Třemošná – celková cena díla 684 467,28 Kč s DPH,
Firma Martin Malát stavební práce, Popelnicova 48, Plzeň – celková cena díla cca 729 141,61 Kč s DPH,
Firma OB-STAVIN s.r.o., Klášterní 25, Plzeň – celková cena díla cca 663 389,39 Kč s DPH.

RO schvaluje:
1)      Smlouvu o pronájmu nebytových prostor o výměře 38,96 m2 na zdravotním středisku v Nezvěsticích, Olešná č.p. 20 mezi obcí Nezvěstice a pí.Evou Kodalíkovou na provádění kosmetických služeb  (jeden den v týdnu – úterý) od 1.7.2011 do 30.6.2012. Nájem 3000,-Kč/rok.
2)      Smlouvu o pronájmu nebytových prostor o výměře 38,96 m2 na zdravotním středisku v Nezvěsticích, Olešná č.p. 20 mezi obcí Nezvěstice a pí.Janou Marvalovou na provádění masáží  (jeden den v týdnu – pátek) od 1.7.2011 do 30.6.2012. Nájem 3000,-Kč/rok.
3)      Roční příspěvek na činnost Sdružení zdravotně postižených v Nezvěsticích ve výši 5 000,-Kč.
4)      Zařazení žádosti p…………, Brno do seznamu uchazečů na přidělení bytu v DKS Nezvěstice.
5)      Schvaluje žádost o povolení stavby přístřešku o rozměrech 10m x 4m a výšce 3m na pozemku č.28/2 v k.ú.Nezvěstice pronajatém p.Brumlovi (ocelové sloupky, plech.střecha bez pevného spojení se zemí, snadná montáž a demontáž) dle nákresu situace od stavební techničky pí.Tolarové.
6)      Objednání orientačních tabulek na označení OÚ Nezvěstice od firmy POETON za cenu 19 752,-Kč s DPH.
7)      Rekonstrukci budovy č.p. 76 provede firmä OB-STAVIN s.r.o., Klášterní 25, Plzeň.
8)      Zápis do kroniky obce Nezvěstice za rok 2009 komisí pro kroniku.

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1) Projednat na veřejném zasedání ZO dne 18.7.2011 akci ,,Rekonstrukce výtlačného potrubí do vodojemu obecního vodovodu“.

II.                stavební techničce:
1)      Zajistit průběh prací na rekonstrukci obecní budovy č.p.76 firmou OB-STAVIN.

Usnesení schváleno : 5 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí