Usnesení RO č.17/1.8.2011

RO bere na vědomí :
1)      Upozornění stavební techničky pí.Tolarové předané členům stavební komise ohledně rizika navrácení dotace ve výši 550 000,-Kč od KÚ PK na akci ,,Rekonstrukce výtlačného potrubí do vodojemu obecního vodojemu“.
2)      Záznam z jednání Sboru zástupců vlastníků pozemků k pozemkové úpravě v k.ú. Nezvěstice ze dne 28.6.2011.
3)      Zápis ze 6. zasedání kontrolního výboru dne 13.7.11

RO schvaluje:
1)      Zařazení žádosti pí. ……………, Pavlovice do seznamu uchazečů na přidělení bytu v DKS Nezvěstice.
2)      Vyřazení uchazečů z pořadníku na přidělení bytu v DKS – ……………, Plzeň (nepřebírá poštu), pí. …………….., Šťáhlavy (nereaguje na písemnou výzvu), p…………………., Kotousov (nereaguje na písemnou výzvu), pí……………, Plzeň (na vlastní žádost), pí……………., Spálené Poříčí (na vlastní žádost), pí………………. Hořehledy (nepřebírá poštu), pí. ……………., Praha (zemřela).
3)      Na doporučení Stavební komise ze dne 23.7.2011 provést v obecní budově č.p.76 podříznutí všech vlhkých zdí kromě části přízemí, kde je lékárna. Celkové rozpočtové náklady na rekonstrukci navýšit z důvodu víceprací max. o cca 20% z rozpočtu obce (132 686,-Kč s DPH).
4)      Dohodu s Florbalovým týmem FC Alpha Female Nezvěstice o pronájmu tělocvičny na konání soustředění ve dnech 15.8.-21.8.2011.

RO ukládá :
I.                  
stavební techničce:
1) Zajistit osazení nového označení CHKO Kornatický potok na ,,Vartě“.

II.                p.M.Nekolovi:
1)      Zřídit profil zadavatele na elektronické úřední desce.

III.             starostovi:
1)      Podepsat Dodatek č.1 s firmou OB-STAVIN, s.r.o. ohledně změny rozsahu stavebních prací  (přízemí podmáčené a bez izolací) v budově č.p. 76.

Usnesení schváleno : 4 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí