Usnesení RO č.19/31.8.2011

RO bere na vědomí :
1)      Žádost o přidělení obecního bytu – sl…………
2)      Tvorbu digitálních povodňových plánů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností – žádost o spolupráci KÚPK.
3)      Jednání s p.Syřínkem náměstkem ředitele ŘSD, dne 29.8.11 na OÚ Nezvěstice ohledně požadavků obce (zrcadla u viaduktu, měření rychlosti v obci, osazení dopravního značení – kamiony, přechod pro chodce u stadionu, podstřel silnice I/19 u úpravny vody pro kabely k vodojemu, atd…). Ještě další konzultace s odborníky.
4)      Žádost pí……….. o úpravu stráně  proti nádražní budově (,,u Bočků“) – nelze dělat velké úpravy terénu (vedení drážního kabelu).
5)      Projekt na opravu výtlačného potrubí do vodojemu zpracovaný KaV Starý Plzenec za cenu 19 800,-Kč a projekt na vedení elektrických kabelů a elektrovodů za cenu 14 000,-Kč od firmy KL PROJEKT, Plzeň.
6)      Požadavek manželů ……………, Plzeň –  prodej pozemku č. 637 (1590 m2 – součást pozemku úpravny vody) obci Nezvěstice za cenu 100,-Kč/m2.
7)      Informace o stavu rozpočtu obce Nezvěstice 2011 k 31.8.2011.
8)      Seznam vyřazených knih z Místní knihovny v Nezvěsticích v rámci aktualizace knihovního fondu – pí.Kordová.
9)      ČÚZK – informace o přípravě na zprovoznění systému RÚIAN, který bude součástí základních registrů veřejné správy.
10)  Pozemkové úpravy v k.ú.Nezvěstice – konání sboru vlastníků dne 5.9.2011 ve 14.00 hodin na OÚ Nezvěstice.
11)  Konání valné hromady MiR dne 21.9.2011 od 16.00 v Nezvěsticích.

RO schvaluje:
1)      Povodňovou komisi obce Nezvěstice ve složení :  Karkoš Lukáš – předseda, Fink Bohumil- místopředseda, Fiala Milan – tajemník, Mgr. Tupá Petra – zapisovatelka, Ing.  Hrdina Jan – člen.
2)      Při přípravě rozpočtu na rok 2012 zvážit financování opravy chodníku u silnice I/19 (od odbočky u kiosku pí.Tolarové až k odbočce ke zdravotnímu středisku) a dešťové kanalizace pod ním.
3)      Zakoupení sněhové frézy Cub cadet 530 SW (fréza vyšší třídy určená na velké plochy i do extrémních podmínek – ručně vedená) za cenu 38 990,-Kč.
4)      Zahájit rekonstrukci chodníku ke zdravotnímu středisku a pod ,,Hradem“.
5)      Zaslání datace obce TJ Sokolu Nezvěstice ( 55 000,-Kč) zatím o 10 000,-Kč méně. Zatím nesplněna podmínka půjčky – oprava interiér sálu v sokolovně. Zbylých 10 000,-Kč bude proplaceno ihned po splnění dohody.

RO ukládá :
I.                  
stavební techničce:
1)      Zajistit výběrové řízení na opravu výtlačného potrubí do vodojemu a vyvěšení na úřední desce.
2)      Zúčastnit se školení uživatelů ISÚI a seznámit se s dokumentací na webu RÚIAN. Od 1.10.2011 provádět zápisy určených dat do RÚIAN.

II.                p.M.Nekolovi:
1)      Nakoupit elektroniku do knihovny hrazenou z dotace za cca 10 000,-Kč s DPH.
2)      Zprovoznit stavební techničce na PC – Czech Point a provést připojení obce k systému RÚIAN do 30.9.2011.

III.             starostovi:
1)      Jednat s JUDr. Procházkou o koupi pozemku č.637 a projednat odkup na zasedání ZO.
2)      Projednat na zasedání ZO generální opravu veřejného rozhlasu s možností dotace 90%.

 Usnesení schváleno : 5 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí