Usnesení RO č.2/8.12.2010

RO bere na vědomí :
1)        Návrh rozpočtu na rok 2011 a rozpočtový výhled na rok 2012,2013.
2)      Navýšení částky za pronájem hrobového místa na 350,-Kč/m2/10let (23.6.2003 schválena částka 200,- Kč za 1m2 pronajatého hrobového místa na dobu 10 let).

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1)      Svolat pracovní jednání Zastupitelstva obce a Finančního výboru z důvodu projednání rozpočtu dne 15.12.2010 a navýšení částky za pronájem hrobového místa od roku 2011.

Usnesení schváleno : 5 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí