Usnesení RO č.20/12.9.2011

RO bere na vědomí :
1)      Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č.1356/11/SUSK-  PJ (součást stavebního povolení na kanalizaci).
2)      Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu s MUDr.Martinou Slaníkovou s.r.o. (gynekologická ambulance na zdravotním středisku).
3)      Smlouvu o poskytnutí účelové dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 226 000,-Kč na akci ,,Oprava a modernizace obecní knihovny a nebytových prostor v čp.76“.
4)      Žádost manželů ………………. o měsíční přispívání 3600,-Kč občanskému sdružení ,,HEWER“ na poskytování služeb asistenta pedagoga v ZŠ Americká 30, Plzeň pro jejich syna ………………
5)      Záznam z jednání zástupců vlastníků pozemků k pozemkové úpravě v k.ú. Nezvěstice dne 5.9.2011.

RO schvaluje:
1)      Na základě doporučení Komise výstavby a rozvoje obce Nezvěstice, kladné stanovisko bez připomínek k dokumentaci pro stavební povolení na ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ pro VPÚ Plzeň, s.r.o., Plzeň.
2)      Pronájem  bytu č.18 v DKS Nezvěstice pí……………… od 1.9.2011 dle pořádníku na přidělení bytu.
3)      Uspořádání besedy pro veřejnost dne 5.10.2011ohledně pozemkových úprav v k.ú.Nezvěstice a tvorby nového Územního plánu obce Nezvěstice.
4)      Plnou moc pro společnost Abrhám Karel – AB engineeering, Plzeň na uveřejnění profilu zadavatele na informačním systému o zadávání veřejných zakázek.
5)      Návrh mandátní smlouvy na zajištění výběrového řízení na akci ,,Rekonstrukce výtlačného potrubí do vodojemu obecního vodovodu“ s firmou Abrhám Karel – AB engineering, Na Roudné 31, 301 00 Plzeň.
6)      Oslovit firmy do výběrového řízení na akci ,,Rekonstrukce výtlačného potrubí do vodojemu obecního vodovodu“:  a) KaV Starý Plzenec, a.s., Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec,
b) OB-STAVIN s.r.o., Klášterní 25,  326 00 Plzeň,
c) OMEGA C+M spol. s.r.o., K Cihelnám 699/35, 326 00 Plzeň,
d) STRABAG, a.s., Pasková 1205/11, 326 00 Plzeň,
e) ŠREAST s.r.o., K Cihelnám 699, 326 00 Plzeň.

RO ukládá :
I.                  
stavební techničce:
1)      Zaslat pozvánky členům výběrové komise (členové RO a Stavební komise) na uskutečnění výběrového řízení dne 4.10.2011 na stavební firmu na akci ,,Rekonstrukce  výtlačného potrubí do vodojemu obecního vodovodu“.

II.                starostovi:
1)      Zajistit přípravu besedy pro veřejnost 5.10.2011ohledně pozemkových úprav  v k.ú.Nezvěstice a tvorby nového Územního plánu obce Nezvěstice.

III.             sociální komisi:
1) Projednat žádost manželů ……………..

 Usnesení schváleno : 5 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí