RO bere na vědomí :

1)      Výroční zprávu k účetní závěrce za rok 2011 firmy KaV Starý Plzenec, a.s.

2)      Zálohovou fakturu ve výši 60 000,-Kč na okna a příslušenství na rekonstrukci hasičské zbrojnice – p.Václav Švec, Seč.

3)      Vyúčtování spotřeby plynu na zdravotním středisku za rok 2011 od společnosti RWE (uvedená spotřeba 0 m3).

RO schvaluje:

1)      Jednoduchou poptávku firem – Suptel a.s., Česká REALIZAČNÍ s.r.o., EUROVIA CS,a.s. a  ISKOM spol. s.r.o. na akci ,,I/19 Nezvěstice – chodník, dešťová kanalizace“. Výběrové řízení provede AB ENGINEERING – p. Karel Abrhám.

2)      Podporu družstva (národní házená) mladších žáků TJ Sokol Nezvěstice při účasti na Poháru ČR ve dnech 15.-17.6.2012 ve výši 6000,-Kč.

3)      Darovací smlouvu na 5 500,-Kč od Občanského sdružení Radynet pro obec Nezvěstice (Oslavy osvobození obce 2012).

4)      Pronájem nebytových prostor č.p.277 o celkové ploše 25m2 od 1.6.2012 do 30.6.2013 za cenu 1400,-Kč/měsíc. Nájemce pí………………(nehtová modeláž).

5)      Podat žádost na ČSOB a ČS a.s. o potvrzení možnosti úvěru na výstavbu kanalizace (požadavek k podání žádosti o dotaci na kanalizaci z OPŽP).

 

RO ukládá :

I. starostovi:

1)      Připravit do 14 dnů besedu vedenou odborníkem pro zastupitele obce a členy stavební komise ohledně zákona o zadávání veřejných zakázek.

2)      Projednat na příštím zasedání ZO uzavření skládky stavebního materiálu na ,,Husáku“ (naplnění kapacity).

II. stavební techničce:

1)      Spolupracovat s p.Abrhámem na přípravě výběrového řízení na akci ,,I/19 Nezvěstice –  chodník, dešťová kanalizace“.

III. účetní:

1)   Podat žádost na ČSOB a ČS a.s. o potvrzení možnosti úvěru na výstavbu kanalizace.

2)   Projednat s RWE fakturu na spotřebu 0 m3plynu za rok 2011.

 

Usnesení schváleno : 4 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí