RO bere na vědomí :

1)      Oznámení KÚ PK o zaslání částky ve výši 746 992,80 Kč na účet obce jako první zálohu neinvestiční dotace na akci ,,EU peníze školám“ pro ZŠ Nezvěstice.

2)      Usnesení valné hromady MiR konané dne 15.5.2012.

3)      Sdělení FÚ v Plzni o překročení nároku převedených prostředků o částku ve výši 314 535,-Kč chybou FÚ v Plzni (bude vyrovnáno při dalším převodu prostředků).

4)      Vyjádření Krajské hygienické stanice PK k zřízení nové třídy MŠ v prostorách tělocvičny v ZŠ.

5)      Závěrečný účet obce Nezvěstice za rok 2011.

 

RO schvaluje:

1)      Nabídku č.12008411 na dodávku elektřiny (sleva) pro Obec Nezvěstice od ČEZ Prodej, s.r.o. na období 1.7.2012 – 31.12.2013.

 

2)      Návrh mandátní smlouvy č. VR12-01, harmonogram, výběrovou komisi, seznam přímo oslovených firem k výběrovému  řízení  na realizaci  projektu s názvem „Nákup mechanizace“.

a)      Harmonogram výběrového řízení

–         04.06.2012      usnesení o schválení mandátní smlouvy, harmonogramu,   výběrové komise a seznamu přímo oslovených firem

–         08.06.2012      odeslání výzvy k předložení nabídek

–         do 20.06.2012 termín ukončení zasílání nabídek (do 14.00h)

–         22.06.2012      datum otvírání obálek a hodnocení nabídek v 17.00 hodin

–         25.06.2012      oznámení výsledku výběrového řízení uchazečům

–         02.07.2012      uzavření kupní smlouvy

b)      Členy výběrové komise:

Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, vztah k zadavateli:

Ing. Pavel Moulis, Ph.D., -,  Milínov 23, mandatář

Lukáš Karkoš, -, Nezvěstice 332, člen RO

Bohumil Jůzl, -, Nezvěstice 304, člen RO

Miloslav Nekola, -, Nezvěstice 26, člen RO

Náhradníci:

Ing.Jan Hrdina, -, Nezvěstice 319, člen RO

Mgr.Petra Tupá, Dis., -, Nezvěstice 268, členka RO

c)      Seznam přímo oslovených firem:

–         Agrowest  a.s. , Božkovská 15, Plzeň, 305 41, IČO: 27961958

–         AGRIIMPORT, s.r.o., Lité 60, Dolní Bělá, 331 52, IČO: 14706989

–         Milisterfer Jiří – AGROM, Volyňská 97, Strakonice, 386 01, IČO: 16821076

–         AT SERVIS s.r.o., Husova 73, Plzeň, 301 17, IČO: 45355827

 

3)      Finanční dar ve výši 20 000,-Kč pro TJ Sokol Nezvěstice (oddíly národní házené ) k 90.výročí založení národní házené v naší obci.

 

RO ukládá :

I. starostovi:

1) Na příštím zasedání ZO projednat a schválit Stanovy MiR.

 

II.  účetní:

1)      Zpracovat ceník půjčovného pro Obec Nezvěstice (žebřík výsuvný, křovinořez – včetně pracovníka, sekačka …) a předložit RO k projednání .


Usnesení schváleno : 4 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí