Rada obce schvaluje:

1) Navržený program jednání.

2) Rozpočtové opatření č.6/2022.

    Příloha č.1 usnesení č.4/30.12.2022.

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Jmenovat inventarizační komisi pro rok 2022.

 

  

Usnesení schváleno: 5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí