RO bere na vědomí :

1)      Protokol z kontroly nakládání s odpady obcí Nezvěstice ze dne 10.7.2012 Magistrátem města Plzně, odborem životního prostředí.

2)      Konání voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13.10.2012.

3)      Podání žádosti o dotaci na vybudování I.etapy kanalizace a ČOV na OPŽP. Odborný posudek žádosti za 35 000,-Kč.

4)      Zapsání Katastrálním úřadem pro PK pozemku č.637 v k.ú.Žákava  (odkup pozemku v areálu úpravny vody) do majetku obce.

5)      Nákup automatického bazénového vysavače za 28 242,-Kč.

RO schvaluje:

1)   Zařazení  žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice pí……………….., Plzeň  do seznamu uchazečů.

2)    Zakoupení vývěsní skříňky na hřbitov a pietní vývěsní skříňky k OÚ.

3)    Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č.1821/2012 na projekt ,,Klidná obec Nezvěstice“ ve výši 72 000,-Kč.

RO ukládá :

I. starostovi:

1)      Zrealizovat do 30.9.12 nainstalování měřiče rychlosti s příslušenstvím a měřiče výšky vozidel s příslušenstvím od firmy  GEMOS CZ u komunikace I/19 (u stadionu na příjezdu od Plzně) a zajistit přivedení elektřiny k tomuto zařízení (získaná dotace 72 000,-Kč).

 

II. místostarostce:

1)  Připravit na  příští zasedání ZO návrh OZV ohledně navýšení cen za svoz komunálního odpadu.

2)  Provést odstranění nedostatků zjištěných při kontrole nakládání s odpady do 30.9.2012.

 

III.  stavební techničce:

1)      Zjistit u příslušných úřadů možnost využití rokle ,,Pod Horou“ k možnosti ukládání  stavebního materiálu. Pokud ukládání bude možné zjistit možnost směny těchto soukromých pozemků za obecní.

2)      Připravit realizaci dešťové kanalizace v ,,Cihelně“ do konce roku 2012.

 

Usnesení schváleno : 4 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí