RO bere na vědomí :

1)      Přípravu veřejného zasedání ZO dne 24.9.2012.

 

RO schvaluje:

1)      Sponzorský dar 2000,-Kč pro MŠ Nezvěstice od  Západočeského konzumního družstva Plzeň.

2)     Členy výběrové komise na opravu dešťové kanalizace v ,,Cihelně“:  Ing.L.Hrdina,

Ing.P.Boukal, pí.H.Tolarová. Zahájení činnosti komise dne 1.10.2012.

3)  Cenu za turnajové hodiny v tělocvičně u ZŠ: 1. až 9. hodina turnaje 350,-Kč/hodinu, 10. a další započatá hodina 100,-Kč/hodinu.

4)  Novou členku Stavební komise paní Evu Špelinovou, Nezvěstice č.p.127.

5)  Výkup pozemku p.č. 768, p.č.33/4, p.č. 33/6 a p.č. 38/5 v k.ú.Nezvěstice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 84 700,-Kč.

 

RO ukládá :

starostovi:

1)      Připravit na prosincové zasedání ZO prodej části pozemku č.670/14 (cca 5m2) v k.ú. Nezvěstice.


Usnesení schváleno : 4 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí