Usnesení RO č.5/17.1.2011

RO bere na vědomí :
1)      Přípravu veřejného zasedání ZO dne 24.1.2011.
2)      Určení veterinárních podmínek pro konání svodu bez mezinárodní účasti dne 4.2.-5.2.2011 – Místní výstava drobného zvířectva ve výstavním areálu ČSCH Nezvěstice.
3)      Vývoj počtu žáků a tříd na ZŠ Nezvěstice pro šk. roky 2011/12-2016/17.
4)      Příspěvek od KÚ PK na výkon státní správy a na školství na rok 2011ve výši 784 964,-Kč.
5)      Roční výkaz místní knihovny Nezvěstice za rok 2010.
6)      Projednané přestupky v roce 2010 (II.pololetí). zaplacení příspěvku ve výši 500,-Kč městu Starý Plzenec.
7)      Výzvu, žádost o sdělení JUDr.Miroslava Majera ohledně nezřízené komunikace na pozemcích 278/81 a 273/7 v k.ú.Nezvěstice u domu p…………………..

RO schvaluje:
1)      Finanční příspěvek ve výši 2 500,-Kč pro Studio DETO, Klatovy na uspořádání pěvecké soutěže SOLASIDO v ZŠ Nezvěstice a zakoupení cen.
2)      Zaplacení příspěvku ve výši 500,-Kč městu Starý Plzenec za projednaný přestupek (II.pololetí 2010).
3)      Platový výměr od 1.1.2011 pro ředitelku MŠ Nezvěstice na základě změny zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce.
4)      Odpověď č.j.726/2010 na výzvu, žádost o sdělení pro JUDr. Miroslava Majera ohledně komunikace k domu …………………..
5)      Doplnění Přílohy č.1 ke Směrnici o DPH s účinností od 1.1.2011.

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1) Svolat veřejné zasedání  ZO na 24.1.2011.

Usnesení schváleno : 5 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí