Usnesení RO č.53/7.1.2013

RO bere na vědomí:
1)      Oznámení SZIF o schválení platby ,,Modernizace budovy hasičské zbrojnice Nezvěstice“ – 147 082,-Kč.
2)      Usnesení valné hromady MiR ze dne 11.12.2012.
3)      Zápis z 16.zasedání KV dne 10.12.2012.
4)      Projednané přestupky v roce 2012 – II.pololetí přestupkovou komisí města Starý Plzenec (příspěvek 2 500,-Kč).
5)      Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí – ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“.
6)      Nabídky firem na rekonstrukci umělé vodní nádrže v Nezvěsticích (koupaliště).

 RO schvaluje:
1)      Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV-12-0007599/2 Nezvěstice, ……p.278/5 mezi obcí Nezvěstice a ČEZ Distribuce a.s. (přípojka k RD).
2)      Konání místní výstavy drobného zvířectva ve dnech 1.2.-2.2.2013 v areálu ZO ČSCH Nezvěstice.
3)      Dodatek č.10 Smlouvy o využití, popř.odstranění odpadu č.740040 mezi obcí Nezvěstice a Marius Pedersen a.s. a ceník platný od 1.1.2013.
4)      Realizaci projektu ,, Mikroregion Radyně – centrální nákup pojištění“. Obec Nezvěstice si zvolí efektivnější a levnější nabídku.

RO ukládá :
I.                  
Starostovi:
1)      Uspořádat jednání členů Stavební komise a  ZO dne 14.1.2013 ohledně rekonstrukce umělé vodní nádrže v Nezvěsticích (koupaliště).

Usnesení schváleno : 4 hlasy 

Omluven: B.Jůzl

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí