Usnesení RO č.54/21.1.2013

RO bere na vědomí:
1)      Výzva SZIF k doložení příloh k Žádosti o dotaci z PRV (Nákup vleku).
2)      Informace o možnosti dotace PK obcím na technické zhodnocení a opravy cisternových automobilových stříkaček v roce 2013.
3)      Posouzení zákonnosti OZV č.3/2012 a č.4/2012 obce Nezvěstice – Ministerstvo vnitra ČR (OZV jsou v souladu se zákonem).
4)      Informace o povinnosti zřízení obecního účtu u ČNB –Ministerstvo financí.
5)      Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 465 600,-Kč pro Obec Nezvětsice.
6)      Oznámení ROP Jihozápad o záporném výsledku hodnocení přijatelnosti (víceúčelový areál s in-line oválem).
7)      Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory  v č.p.277 s Policií ČR (kynologové).
8)      Zápis z kontrolního dne na stavbě ,,Dešťové kanalizace v Cihelně“ konaného dne 17.1.2013.
9)      Zaslání požadavků obce na předpokládanou rekonstrukci  umělé vodní nádrže v Nezvěsticích dle návrhu Stavební komise – DELTAFLOR s.r.o., Projektování dopravních staveb, Sportakcent s.r.o., GHC Invest s.r.o., , Vavřík stavby, AQVAVARIA s.r.o.
10)  Valnou hromadu MiR dne 12.2.2013 od 16.00 na OÚ Nezvěstice.

RO schvaluje:
1)      Výroční zprávu o plnění zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
2)      Finanční dotaci ve výši 80 000,-Kč pro TJ Sokol Nezvěstice na činnost organizace v roce 2013.
3)      Finanční dotaci ve výši 5 000,-Kč pro florbalový tým SK Snipers Elite Nezvěstice (ženy) na činnost organizace v roce 2013.
4)      Finanční dotaci ve výši 7 000,-Kč pro florbalový tým SK Snipers Elite Nezvěstice ,,A“ a ,,B“ na činnost organizace v roce 2013.
5)      Finanční dotaci ve výši 28 000,-Kč pro ZO ČSCH Nezvěstice na činnost organizace v roce 2013.
6)      Smlouvy o využívání systému zavedeného obcí Nezvěstice pro nakládání s komunálním odpadem – ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. (papír, sklo, plastyroční poplatek 1 700,-Kč), Pouska – VAPOS (směsný odpad, plasty, nebezpečné složky komunálního odpadu – roční poplatek 1 560,-Kč), pí Sekyrková INVEL OBCHOD spol. s.r.o. (směsný odpad, plasty – roční poplatek 4 770,-Kč),  FINK, výroba krmných směsí spol. s.r.o. (plasty – roční poplatek 12000,-Kč).
7)      Využití servisního střediska HZS PK na opravy dýchacích přístrojů SDH  a  Smlouvu o dílo.
8)       Příspěvek 3000,-Kč pro MIR na vytvoření nové SWOT analýzy (strategický rozvoj).
9)      Instalaci zesilovače na společnou TV anténu na DKS Nezvěstice –cena do 5000,-Kč.

RO neschvaluje:
1)      Všechny žádosti majitelů chat v Nezvěsticích a Olešné o výjimku z placení poplatků za likvidaci odpadů.

RO ukládá :
I.                  
Starostovi:
1)      Zajistit doložení příloh k Žádosti o dotaci z PRV (Nákup vleku).
2)      Zajistit zřízení obecního účtu u ČNB.
3)      Podat odvolání k oznámení ROP Jihozápad o záporném výsledku hodnocení přijatelnosti (víceúčelový areál s in-line oválem) do 24.1.2013.

II.místostarostce:
1)      Zaslat dopis majitelům objektů určených k rekreaci se zamítnutím žádosti o výjimku z placení poplatků za likvidaci odpadů.
2)      Připravovat smlouvy o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s  komunálním odpadem pro práv.osoby v obci.

Usnesení schváleno : 4 hlasy

Omluven: B.Jůzl (nemoc)

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí