Usnesení RO č.57 z 11.3.2013

RO bere na vědomí:
1) Přípravu veřejného zasedání ZO dne 18.3.2013.
2) Oznámení Telefonica O2 o zrušení telefonního automatu na adrese Nezvěstice 52 (u nádraží) během roku 2013.
3) Informace  firmy EKOLA group, spol,s.r.o. k připravované výměně oken na budově ZŠ v rámci řešení hlukové situace z dopravy v okolí komunikace I/19  – financováno ŘSD.
4) Zápis z kontroly bytů v DKS Nezvěstice ze dne 8.3.2013.

RO schvaluje:
1) Zaplacení faktury  za vypracování PD na akci ,,Multifunkční areál a in-line ovál Nezvěstice“ ve výši 108 900,-Kč s DPH – Ing.Karel Kučera, Klatovy.
2) Zaplacení faktury   za zpracování a podání  žádosti o dotaci  na akci ,,Multifunkční areál a in-line ovál Nezvěstice“ ve výši 108 900,-Kč s DPH – Adestik, s.r.o., Vrhaveč.
3) Příloha č.2 k  nájemní smlouvě s Alimex Nezvěstice a.s. platné od 1.1.2008 – nově pronajaté plochy výměra 24 070 m2 za cenu 2 888,-Kč/rok.
4) Nabídku na zpracování PD na rekonstrukci umělé vodní nádrže Nezvěstice (koupaliště) od firmy AQUA VARIA s.r.o. za cenu 49 000,-Kč bez DPH.
5) Objednávku na  výrobu a dodání plastových mantinelů na floorbal do tělocvičny  v Nezvěsticíchn za cenu 54 000,-Kč s DPH  od firmy Plasty Hach, Buček 11.

RO ukládá :
I.
Starostovi:
1) Zajistit přípravu zasedání ZO dne 18.3.2013.
2) Zajistit neprodleně řešení odvolání na zastavení rozhodnutí stavebního povolení na kanalizaci a ČOV v Nezvěsticích ve spolupráci s VPÚ Plzeň.

II.stavební techničce:
1) Jednat s firmou EKOLA group, spol., s.r.o. a připravit realizaci výměny oken na ZŠ.
2) Zajistit zpracování znaleckého posudku na pozemek č.PK 214 v k.ú.Nezvětstice (pozemek pro novou ČOV) ve vlastnictví …………………………

Usnesení schváleno : 4 hlasy 

Omluven: M.Nekola

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí