RO 58

 

RO bere na vědomí:

1)      Oznámení KÚPK, odboru ekonomického o zahájení přezkoumání hospodaření obce ve dnech 15. -17.4.2013.

2)      Probíhající jednání s ………………., o smlouvě a ceně za koupi pozemku (815 m2), který chce Obec Nezvěstice koupit pro stavbu centrální ČOV a příjezdové komunikace.

 

RO schvaluje:

1)      Na doporučení právního zástupce JUDr.V.Procházky nerušit odvolání na zastavení rozhodnutí stavebního povolení na kanalizaci a ČOV v Nezvěsticích, které navrhuje MMP, odbor životního prostředí (Ing.L.Šormová).

2)      Pokud bude s ……………… podepsána smlouva za určitých podmínek, pak budou tyto platit i pro smlouvy s ostatními majiteli pozemků pod centrální ČOV (p……………….) a pozemků pod čerpací stanicí (pozemek č.123/1 – 16 m2), kde jsou vlastníci ……………………………………..

3)       Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na zpracování územního plánu obce Nezvěstice se zhotovitelem Ing.arch.Milanem Mauritzem.

4)      Podání žádostí o dotace z PSOV PK 2013: 

Rekonstrukci umělé vodní nádrže v Nezvěsticích

      Územní plán obce Nezvěstice.

5)      Žádost obce o zřízení elektr.přípojky  v centru obce společně s měřením spotřeby (možnost připojení pouťových atrakcí).

6)      Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice p…………………………

7)      Příspěvek na činnost v roce 2013 pro SZP v Nezvěsticích ve výši 6 000,-Kč.

8)      Žádost ředitelky MŠ o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách: 2. třída z 24 na 25 dětí, 3.třída z 24 na 26 dětí.

9)      Nový odpisový plán na elektrický konvektomat Retino Vision v MŠ Nezvěstice (doba odpisování 12 let, zůstat.cena 149 050,-Kč).

 

RO ukládá :

 I.       Starostovi:

1)      Projednat se SÚS Seč  opravu komunikací na ,,Vartě“ a vyčištění příkopů na ,,Vartě“ a v ,,Olešné“.

2)      Intenzivně jednat o smlouvě s p……………….. Maximální dohodnutá cena je 500,-Kč/m2.

 II. Místosarostce:

1)      Podat žádosti o dotace z PSOV PK 2013 do 4.4.2013.

 

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí