RO 60

RO bere na vědomí:

1)      Rozhodnutí KÚPK, odboru životního prostředí – usnesení MMP, odboru stavebně správního ze dne 12.2.13 o zastavení řízení ve věci povolení k provedení stavby vodního díla s názvem ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV“ se ruší a věc se vrací k novému projednání.

2)      Zvací dopis SZIF k podpisu dohody o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova na nákup vleku.

3)      Oznámení ROP Jihozápad o schválení projektu k financování ,,Víceúčelový areál s in-line oválem“ (II.etapa rekonstrukce stadionu).

4)      Závěrečný účet Obce Nezvěstice za rok 2012.

5)      Oznámení SZIF o schválení platby ,,Nákup mechanizace“ (traktůrek) ve výši 219 379,-Kč.

6)      Smlouvu o bezúplatném převodu majetku HZS PK (automobil Fiat Ducato) pro Obec Nezvěstice.

 

RO schvaluje:

1)      Příspěvek 4000,-Kč pro Taneční soubor Radost na konání Dětského sportovního odpoledne dne 15.6.2013.

2)      Smlouvu o využívání systému zavedeného obcí Nezvěstice pro nakládání s komunálním odpadem – Alan Egermajer, Chválenice 15 (papír, sklo, plastyroční poplatek 2 800,-Kč).

3)      Nabídku č. 13008341 ČEZ Prodej, s.r.o. na dodávku elektřiny pro Obec Nezvěstice ve dnech 1.1.2014 – 31.12.2014 (úspora cca 30 000,-Kč).

4)      Pronájem letní restaurace v areálu umělé vodní nádrže v Nezvěsticích od 7.5. do 31.8.2013 panu Alanu Egrmajerovi, Chválenice 15. Nájem ve výši 14 500,-Kč za sezonu.

 

 

RO ukládá :

 

I.       Starostovi:

1)      Na příštím zasedání ZO projednat Závěrečný účet obce za rok 2012.

2)      Podepsat smlouvu na dodávku elektřiny s firmou ČEZ Prodej, s.r.o. na období 1.1.2014 – 31.12.2014.

3)      Podepsat Smlouvu o pronájmu letní restaurace na koupališti s p.A.Egermajerem na sezonu 2013.

4)      Okamžitě jednat s Ing.V.Valentou  – kanalizace (pozemek).

 

 

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí