RO 61

RO bere na vědomí:

1)      Stav finančních prostředků k 1.5.2013 – stav účtů cca 32 mil.Kč, podílové listy cca 3,5 mil.Kč

2)      Informace k akci ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV“ – náklady cca 85 mil. Kč (z toho DPH 15 mil.Kč), schválená dotace cca 42 mil.Kč. Nutnost informování občanů o jejich povinnostech a zjišťování stavu přípojek z domácností. Výběrové  řízení na  firmu, která provede výběrové řízení na dodavatele. Zadání PD.

3)      ,,Víceúčelový areál s in-line oválem“ (II.etapa rekonstrukce stadionu) – schválena dotace. Zpracování projektové dokumentace a výběrové řízení na dodavatele.

4)      Rekonstrukce areálu umělé vodní nádrže v Nezvěsticích – projekt na cca 9,5 mil.Kč.

 

 

RO ukládá :

 

I.       Starostovi:

1)      Zajistit  informování vlastníků nemovitostí o jejich povinnostech při budování nové kanalizace. Uspořádat besedu s občany. Zadání prováděcí PD.Zajistit výběrové  řízení na  firmu, která provede výběrové řízení na dodavatele.

2)      Provést dokončení projektové dokumentace a výběrové řízení na dodavatele na rekonstrukci stadionu . Na veřejném zasedání ZO projednat předfinancování akce z obecního účtu.

 

 

     II. stavební tecničce:

1)      Předložit oznámení na Stavební úřad ve St.Plzenci na opravu umělé vodní nádrže v Nezvěsticích.

2)      Intenzivně pracovat na akcích ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV“ a ,,II.etapa rekonstrukce stadionu“.

 

III.místostarostce:

1)      Zjistit podrobnější informace o podmínkách dotace z OPŽP na kanalizaci a podat informace na jednání příští RO.

 

 

 

Usnesení schváleno : 4 hlasy 

 

       Omluven: M.Nekola

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí