RO 62

RO bere na vědomí:

1)      Zápis z 19. zasedání kontrolního výboru dne 13.5.2013.

2)      Oznámení o provádění údržby vedení podle zákona č.458/2000 Sb. od ČEPS, a.s. o provedení preventivní údržby vedení velmi vysokého napětí na  ,,Vedení: kV/označ. V 432, stožár č.: 327A“.

3)      Návrh Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje – Odbor regionálního rozvoje, KÚ PK.

4)      Protokol o předání a převzetí majetku ke smlouvě CES – 71/2013 – automobil pro SDH Nezvěstice.

5)      Podrobnou skladbu financování projektu od OPŽP ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV“

a) Celkové výdaje na projekt………………………………..85 379 098,- Kč

b) Žadatel – vlastní zdroje (rozpočet, bank. účet apod.)…….17 978 664,- Kč

c) Bankovní úvěr / půjčka………………………………….. 25 022 261,- Kč

d) Obec celkové náklady (b+c)…………………………….. 43 000 925,- Kč

    (V této částce- DPH, výdaje na příjmy, spolufinancování ze zdrojů obec. rozpočtů)

    Podpora OPŽP celkem (a-d)                                             42 378 174,- Kč

6)      Veřejnou výzvu na obsazení místa Stavebního technika na OÚ Nezvěstice. Předpokl. datum nástupu od 1.9.2013.

 

RO schvaluje:

1)      Zařazení žádosti o byt v DKS Nezvěstice do seznamu uchazečů pí…………, Šťáhlavy.

2)      Finanční příspěvek ve výši 16 000,-Kč pro ZŠ Nezvěstice – zajištění účasti žáků na sportovních soutěžích.

3)      Finanční příspěvek 1 500,-Kč pro Občanské sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM.

 

 

 

 

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí